Inleiding

De oefeningen

Onderwerpen onderbouw

Onderwerpen tweede fase

Een korte impressie

Algecadabra in het moderne onderwijs

Algecadabra downloaden (nederlands)

Algecadabra downloaden (engels)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen onderbouw

Oefenen met uitleg

•    Gehele getallen (samengesteld)

In een opgave worden de operaties optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, het tegengestelde nemen, de haakjes en machten geoefend. Het gaat hierbij met name om de prioriteit per operatie.

•    Getallen onder elkaar

Het aloude onder elkaar plaatsen van twee grotere getallen om deze op te tellen, af te trekken of te vermenigvuldigen.

•    De verhoudingstabel

Alle invalshoeken om handig te vereenvoudigen komen hier aan bod.

•    Breuken

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van twee breuken. Wanneer moet je ook al weer gelijknamig maken? Hoe ging delen ook al weer?
Hoe kun je onderweg alvast vereenvoudigen?

•    Staartdeling

Hij is weer terug!

•    Procenten

Je kunt werken met verhoudingstabellen als hulpje, maar je kunt het gevraagde ook x stellen en een vergelijking maken en oplossen, of (bij economie gebruikelijk) direct het antwoord als een expressie opschrijven en uitrekenen.
Je kunt werken met 1% als tussenstap, maar vaak kan het handiger.

•    Het metrieke stelsel

Omrekenen van cm naar dam, of inhouden, gewichten. Hoe zat dat ook alweer?

•    Lineaire vergelijkingen

Vergelijkingen waarin in linker- en rechterlid een lineaire uitdrukking, met haakjes, staat, worden geoefend.

•    Wortels herleiden

Dit is in de basisvorming vaak nieuwe stof in de tweede klas.

•    Kwadratische vergelijkingen

Een echte uitdaging voor de derde- en vierdeklassers. Alle varianten worden uit de kast gehaald. Gebruik van de abc-formule wordt zoveel mogelijk ontmoedigd.


Oefenen zonder uitleg

•    Gehele getallen (eenvoudig)

Tien keer wordt een opgave gegeven waarin twee getallen moeten worden opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd, gedeeld, of in de macht. Het percentage juiste antwoorden wordt bijgehouden.

•    Breuken (spelletje)

Telkens moet je twee breuken optellen of aftrekken, vermenigvuldigen of delen. Het percentage juiste antwoorden wordt bijgehouden, en er is een tijdslimiet per opgave (de tijd loopt zichtbaar af). Er zijn ondersteunende hulpknopjes beschikbaar. Bij gebruik ervan gaat een stukje van de score af. Er wordt automatisch een verslag van gemaakt (de opgave zelf, benodigde tijd, gebruikte hulpknopjes, foutieve antwoorden) op naam.